ตารางสรุปผลรวมคะแนนกิจกรรม
คะแนนรวม ณ วันที่
อันดับที่ยูสเซอร์คะแนนรวม
01xxms18720
02xxms20840
03xxms22880
04xxms20090
05xxms16540
06xxms19110
07xxms21420
08xxms23540
09xxms22680
10xxms19700