July 13, 2019

วินซ์ คาร์เตอร์ ชายผู้เปลี่ยนบาสเกตบอลเมือง โตรอนโต้

โตรอนโต้ แร็ปเตอร์ส กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ไช่เรื่องง่าย ตั้งแต่ก่อตั้งมาใช้เวลา 24 ปี จนสุดท้ายก็ได้เข้าชิงแชมป์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ส จนได้ เริ่มต้นด้วยความตลก NBA ขายแฟรนไชส์ให้ โตรอนโต้ และพวกเขาก็สร้างทีม โตรอนโต้ แร็ปเตอร์ส ขึ้นมา ณ ตอนนั้นคนแคนาดาไม่ได้นิยมบาสเก็ตบอลมากนัก ผู้คนในเมืองโตรอนโต้ชื่นชอบฮ็อคกี้น้ำแข็งเป็นอย่างมาก ดังนั้นคือต้องเปลี่ยนแปลงผู้คนในเมืองให้เป็นคนที่ชื่นชอบ บาสเกตบอล ประจำแคนาดาให้ได้ […]